Strongman Cup Levice 2015

Regionálny dvojtýždenník Slovenská Brána informuje o podujatí Strongman Cup, ktoré sa konalo  v júli v meste Levice. Silákov podporuje aj spoločnosť LB SERVIS.