O společnosti

Společnost LB SERVIS působí na slovenském trhu již od roku 2001. Během své existence se na domácím trhu dokázala vypracovat na jednu z nejúspěšnějších servisních organizací registračních pokladen, daňových tiskáren, snímačů čiarového kódu, vah a počítačových systémů. V roce 2015 se dokonce stala oficiálním lídrem v prodeji fiskálních zařízení na celém Slovensku.

Vzhledem k dlouholeté zkušenosti, odbornosti a velkému zaměstnaneckému potenciálu začala společnost LB SERVIS postupně expandovat i do České republiky. Úzce při tom spolupracuje s největším výrobcem registračních pokladen na Slovensku - se společností Elcom - které je centrálním servisním a školícím střediskem.

V moderní a bohatě vybavené prodejně přímo v centru Prahy se již dnes její technici starají o velké množství spokojených zákazníků. Staňte se i vy jedním z nich!

Srdečně Vás přivítáme. Tešíme sa na vaši návštěvu.

Centrální servisní a školíci středisko Elcom

Jak postupovat při opravách? - záruční opravy a mimozáruční opravy

V případě nákupu produktů společnosti ELCOM u našeho obchodního partnera, který je zároveň i servisním střediskem, vám opravu poskytne dané servisní středisko. V případě, že jste obchodní partner společnosti ELCOM s.r.o. a neposkytuje servis, záruční opravy poskytne Centrální servisní středisko - LB SERVIS EU Partner s.r.o (CSS), se sídlem Husitská 28, 13000 Praha 3.

Záruční opravy jsou opravy chyb během záruční doby v důsledku vadného dílu, chybou výrobce a která nevznikla v důsledku mechanického poškození, nesprávného užívání výrobku užíváním výrobku v rozporu s uživatelským manuálem nebo návodem k použití.

Mimozáruční opravy jsou opravy v důsledku poruchy elektronických registračních pokladen (ERP), které vznikly po uplynutí záruční doby nebo během záruční doby, ale zákazník nepředložil CSS originál záručního listu a doklad o koupi, nebo v důsledku mechanického poškození, nesprávného užívání výrobku, užíváním výrobku v rozporu s uživatelským manuálem nebo návodem k použití.

Záruční opravy

Záruční doba elektronických registračních pokladen (ERP) začíná běžet od data prvního prodeje ERP výrobcem. Délka záruční doby je uvedena v záručním listě ERP. Výrobce poskytuje CSS dodatečnou záruční dobu v trvání 30 dnů.

Centrální servisní středisko LB SERVIS EU Partner s.r.o. (CSS) při záruční opravě je povinné: zkontrolovat platnost záručního listu, dokladu o koupi, zkontrolovat správnost výrobního čísla. CSS provede záruční opravu výměnou vadné součástky nebo výměnou vadného dílu z doporučené sady náhradních dílů. Servisní středisko vyznačí záruční opravu v záručním listě a vyplní protokol o provedení opravy ERP.

Po provedení záruční opravy CSS doručí výrobci poškozený díl, kopii záručního listu, kopii dokladu o koupi a vyplněný protokol o provedení záruční opravy, a to na vlastní náklady, nebo jiným způsobem, který stanoví výrobce. Výrobce doručí CSS nový nebo opravený náhradní díl na vlastní náklady.

Pokud CSS provede záruční opravu ERP a ve lhůtě do 1 měsíce provede opakovanou opravu téže vady ERP, náklady na doručení poškozeného dílu snáší CSS.

Za realizované záruční opravy zaplatí výrobce CSS částku dle ceníku prováděných záručních oprav, a to na základě měsíční faktury vystavené CSS nejpozději do 7 dnů od ukončení kalendářního měsíce. Splatnost faktury je 30 dní. Součástí faktury je vzájemně odsouhlasen výkaz prací.

Mimozáruční opravy

O kvalifikovaní opravy jako mimozáruční je CSS povinné informovat zákazníka před provedením opravy a vyžádat souhlas s provedením takové opravy.

Ceny pozáručních oprav a další podmínky se řídí interními postupy a pravidly CSS.

V případě, že CSS není schopno provést opravu vadného dílu, výrobce doporučuje

CSS provést výměnu vadného dílu ze sady náhradních dílů. CSS má následně právo odeslat poškozený díl výrobci na opravu za úhradu. Výrobce na základě poruchy fakturuje CSS opravu náhradního dílu nebo celého zařízení. Cena za opravu vychází z platného ceníku služeb a náhradních dílů výrobce.

 

Pokud potřebujete odbornou pomoc při poruchách registračních pokladen Elcom a příslušenství, rádi Vám ji poskytnou vyškolení odborníci na naší technické nebo servisní podpoře.

Technická podpora

Příklady proč volat právě na technickou podporu

 • SW záležitosti
 • Komunikační programy
 • Komunikační knižnice
 • Komunikační protokoly
 • Podporné soubory
 • Uživatelské manuály
 • Funkce pokladny
 • Rozdíly v pokladnách
 • Inicializace pokladny

 

 

Dostupnost: 08:00 - 16:00

Servisní podpora

Příklady proč volat právě na servisní podporu

 • HW záležitosti
 • Reklamace
 • Náhradní díly
 • Schémy zapojení
 • Servisní zásahy
 • Pozáruční servis

Sme TOP DEALER 2018!

ELCOM společnost s.r.o. nám udělila ocenění TOP DEALER 2018

Sme najväčší predajca registračných pokladníc na Slovensku!

ELCOM společnost s.r.o. udělila ocenění TOP DEALER v kategoriích:
registrační pokladnice ERP, Fiskální tiskárny a POS.

Sme na youtube

Prihláste sa na odber na našom youtube kanály  LB SERVIS SK s.r.o. Pripravili sme pre vás  mnohé inšpiratívne videá ako pracovať s registračnými pokladňami.

Partneri

Sponzorujeme

Naše projekty